Giỏ hàng

Lan Nguyễn

Được sự tư vấn mình đã mua đi thăm người nhà của người bạn đang nằm khoa Ung bướu viện Bạch Mai, bạn mình nói người nhà thích uống sữa của hãng. Chia sẻ để lấy tấm lòng thơm thảo.